ISO TS/29001 - سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

امروزه تمامی شرکتهای معتبر و بزرگ فعال در زمینه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی برای جلب رضایت مشتریان خود در سطوح بالای جهانی موظف به استقرار سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ISO/TS 29001 می باشند. تجربه نشان داده که در تمامی شرکتهای فعال با این سیستم مدیریت کیفیت، سالیانه میلیونها دلار هزینه آدیت و بازرسی مورد درخواست از طرف مشتری به علت سطح بالای خدمات صرفه جویی شده است.