پرداخت آنلاین


  • جهت پرداخت وجوه از طریق درگاه پرداخت اینترنتی می توانید از این بخش استفاده نمایید.

    پس از تکمیل پرداخت، رسید پرداخت به پست الکترونیک و شماره تلفن همراه مشخص شده ارسال خواهد شد.